Privacybeleid voor Arono

Dit gegevensbeschermingsbeleid is van toepassing op het verzamelen en gebruiken van persoonlijke informatie voor Able Health ApS (hierna "Arono" of "het bedrijf" genoemd).

Het bedrijf is verantwoordelijk voor gegevens

Het bedrijf is gegevensverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt altijd contact opnemen met het bedrijf als u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens.

De contactgegevens van het bedrijf zijn:
Able Health ApS
CVR-nr.: 38611933
Adres: Marselisborg Alle 24, 8000 Aarhus C
Mail: support@arono.nl

Persoonlijke informatie die het bedrijf verwerkt

Het bedrijf verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU, die tot doel heeft uw gegevens te beschermen. De volgende categorieën persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Voornaam en achternaam
 • E-mailadres
 • Leeftijd
 • Factuur- en betalingsgegevens.
 • Persoonlijke informatie die u verstrekt in de app van Arono - inclusief geslacht, gewicht, lengte, leeftijd, activiteitenniveau en voedselvoorkeuren.
 • Informatie over de interesses en het gedrag van de persoon op de website van Arono (https://arono.nl/).

De rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens

Wanneer het bedrijf persoonsgegevens over u verwerkt, gebeurt dit doorgaans op de volgende verwerkingsbasis:

 • De verwerking vindt plaats op basis van een toestemming van de persoon in overeenstemming met de aard van de Verordening Gegevensbescherming. 6 stuks. 1, letter a of art. 9, par. 2, letter a.
 • De verwerking is noodzakelijk voor het bedrijf om een gerechtvaardigd belang na te streven dat zwaarder weegt dan de rechten en persoonlijke belangen van de persoon volgens de aard van de verordening gegevensbescherming. 6 stuks. 1, letter f.
 • De behandeling is noodzakelijk voor het bedrijf om een afspraak met de persoon na te komen - inclusief het opstellen van een persoonlijk voedingsplan.

Openbaarmaking van persoonlijke informatie

Het bedrijf geeft uw gegevens door als dit nodig is om een overeenkomst met u uit te voeren, u daar toestemming voor heeft gegeven of als het bedrijf daartoe verplicht is op grond van toepasselijk recht. Arono deelt uw persoonlijke gegevens niet met derden zonder uw toestemming, behalve in zeer beperkte gevallen:

Persoonlijke informatie die van u wordt verzameld, kan worden gedeeld met een select aantal. We kunnen uw persoonlijke gegevens vrijgeven om te voldoen aan een wettelijke verplichting als we redelijkerwijs van mening zijn dat dit vereist is of om Arono en onze belanghebbenden te beschermen en te verdedigen.

Doorgifte aan ontvangers in derde landen, inclusief internationale organisaties

In sommige gevallen kunnen delen van uw persoonsgegevens worden overgedragen en verwerkt in een ander land dan Denemarken, waar Arono, haar dochterondernemingen, partners of dienstverleners activiteiten hebben. We zullen uw persoonlijke gegevens echter altijd beschermen tegen ongeoorloofde openbaarmaking. Door een gebruiker aan te maken of anderszins onze service te gebruiken, accepteert u een dergelijke overdracht van persoonlijke informatie buiten de EER-landen. We kunnen uw persoonlijke gegevens ook overdragen als ons bedrijf (of een deel daarvan) wordt verkocht, b.v. als onderdeel van een fusie of overname.

Uw persoonlijke gegevens zijn afkomstig van

Het bedrijf verzamelt persoonlijke informatie die u verstrekt in de app van Arono of via de website van Arono (https://arono.nl/). Daarnaast verkrijgt het bedrijf informatie via trackingsoftware, waaronder Google Analytics, Firebase, Mixpanel en Facebook Analytics, in de app en op de website. Het bedrijf is van plan uw persoonlijke gegevens te gebruiken voor het leveren, verbeteren en verder ontwikkelen van Arono, het analyseren van uw gebruik van de service van Arono, het bieden van klantenondersteuning en het doen van marketing.

Bewaring van uw gegevens

Het bedrijf bewaart uw persoonsgegevens zolang als nodig is voor het bedrijf om uw gegevens te kunnen verwerken, of zolang dit uit de toepasselijke wetgeving volgt.

Op dit moment kunnen we niet zeggen hoe lang we uw persoonlijke gegevens bewaren. We kunnen u echter informeren dat we de tijdigheid van de behoeften van de klant zullen benadrukken wanneer we moeten bepalen hoe lang uw informatie zal worden bewaard.

De gegevens die de vennootschap op grond van de Boekhoudwet moet bewaren, worden bewaard in het lopende kalenderjaar plus 5 jaar.

Jou rechten

Wanneer het bedrijf uw persoonlijke gegevens verwerkt, heeft u de volgende rechten:

 • Recht om uw toestemming in te trekken: u kunt uw toestemming op elk moment intrekken door contact op te nemen met het bedrijf per. e-mail of brief naar het adres van het bedrijf. Als u uw toestemming intrekt, doet dit geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerkingen die het bedrijf al heeft uitgevoerd op basis van uw toestemming.
 • Recht op toegang tot uw informatie: u kunt op elk moment inzicht krijgen in welke informatie het bedrijf over u verwerkt en hoe uw informatie wordt verwerkt.
 • Recht op correctie van uw gegevens: u heeft het recht om uw gegevens te laten corrigeren als het bedrijf onjuiste gegevens over u heeft.
 • Recht om uw informatie te laten verwijderen: in sommige gevallen heeft u mogelijk het recht voor het bedrijf om uw informatie te verwijderen vóór het tijdstip waarop de informatie normaal zou worden verwijderd.
 • Recht op beperking van de verwerking van uw informatie: In bepaalde gevallen heeft u mogelijk het recht om de verwerking van uw informatie te laten beperken. Als u het recht hebt om de verwerking te laten beperken, mag het bedrijf de informatie in de toekomst alleen verwerken, anders dan opslag, met uw toestemming, of met het oog op het instellen, geldend maken of verdedigen van rechtsvorderingen, of om een persoon of belangrijke persoon te beschermen publieke belangen.
 • Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking: In bepaalde gevallen heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door het bedrijf. U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens voor direct marketing.
 • Gegevensoverdraagbaarheid: in bepaalde gevallen hebt u het recht om uw persoonlijke gegevens van het bedrijf naar een andere gegevensbeheerder te laten overdragen of in een gestructureerd en machineleesbaar formaat te laten overhandigen.

Als u uw rechten wilt uitoefenen, kunt u schriftelijk contact opnemen met het bedrijf. U kunt meer lezen over uw rechten in de handleiding van de Gegevensinspectie over de rechten van betrokkenen op de website van de Gegevensinspectie: https://www.datatilsynet.nl/media/6893/registreredes-rettigheter.pdf

Klacht bij het Deense agentschap voor gegevensbescherming

U hebt de mogelijkheid om een klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonlijke gegevens door het bedrijf bij het Deense agentschap voor gegevensbescherming op tel. 33193200 of e-mail: dt@datatilsynet.nl.

 • Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 21 mei 2018.