Onze gebruiksvoorwaarden

Door het gebruik van Arono.nl, het installeren van onze mobiele app of door ander gebruik van onze service, accepteert u de gebruiksvoorwaarden op deze site. Inclusief de verwerking van uw persoonsgegevens.

In de volgende paragrafen kunt u de voorwaarden lezen die gelden bij het gebruik van Arono en de voorwaarden bij het aanmaken van een gebruikersaccount. Dit moet worden beschouwd als een juridische overeenkomst tussen Arono en u als gebruiker van de dienst.

Als je twijfelt over de gebruiksvoorwaarden en hier vragen over hebt, kun je contact opnemen met de klantenservice van Arono .

De Arono-service wordt beheerd door Able Health ApS, CVR-nr. 38611933, Marselisborg Alle 24, 8000 Aarhus C (hierna "Arono" genoemd).

Persoonlijke gegevens

Bij het gebruik van onze dienst worden persoonsgegevens van u verzameld over het volgende: volledige naam, e-mailadres, geslacht, leeftijd, lengte, gewicht. Afhankelijk van uw gebruik van de dienst kunnen er persoonsgegevens worden verzameld met betrekking tot uw doelstellingen voor gewichtsverlies en gewichtstoename, evenals eetgewoonten en voorkeuren, zodat de dienst zo goed mogelijk voor u en uw behoeften kan worden geoptimaliseerd.

We zijn voortdurend geïnteresseerd in het verbeteren van onze service en geven ons daarom de mogelijkheid om aanvullende persoonlijke gegevens van u te verzamelen. Mocht dit het geval zijn, dan wordt u hiervan op de hoogte gesteld zodra de persoonsgegevens worden verzameld.

Gebruik en beveiliging van uw persoonsgegevens

Als gebruiker van onze dienst is uw privacy erg belangrijk voor ons en daarom zullen wij persoonsgegevens alleen verzamelen en verwerken in overeenstemming met de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die tot doel heeft uw gegevens te beschermen. Lees meer over onze omgang met uw persoonsgegevens in het privacybeleid van Arono .

Kinderen

Er is een leeftijdsgrens van 15 jaar voor het gebruik van Arono. De dienst is niet gericht op kinderen onder de 15 jaar, daarom verzamelen wij hier ook niet bewust gegevens van. Als u jonger bent dan 15 jaar, dient u geen persoonlijke gegevens in te dienen via onze service.

We moedigen ouders en dergelijke aan om het gebruik van onze service door hun kinderen te controleren. Zo kunnen ze ons helpen onze gebruiksvoorwaarden af te dwingen door hun kinderen te instrueren om onze service nooit zonder toestemming te gebruiken. Mocht dit toch gebeuren, neem dan gerust contact met ons op en we zullen ons best doen om deze gebruikersinformatie uit onze database te verwijderen.

Lidmaatschap en gebruikersaccount

Voor toegang tot de op Arono aangeboden diensten is een geregistreerd gebruikersprofiel vereist. Het lidmaatschap van Arono komt tot stand en is geldig wanneer de gebruiker voor het eerst inlogt via Facebook of een gebruikersprofiel aanmaakt via e-mailadres. Gebruikers kunnen deze diensten 14 dagen gratis uitproberen, waarna de betaling wordt gedaan als onderdeel van de definitieve registratie als gebruiker. Voortaan kan de gebruiker voortaan gebruik maken van de diensten van Arono en zal hij maandelijks, elke 3 maanden of jaarlijks moeten betalen.

Bij het aanmaken van een gebruiker worden tegelijkertijd de beschreven gebruiksvoorwaarden geaccepteerd. Acceptatie van de gebruiksvoorwaarden is vereist om een gebruikersprofiel op Arono aan te maken. De gebruiker bevestigt ook dat de ingevoerde ledengegevens (volledige naam en e-mailadres) correct zijn. Bij het aanmaken van een gebruiker wordt de gebruiker onderdeel van de e-maillijst van Arono, die altijd kan worden opgezegd.

Je lidmaatschap bij Arono wordt na afloop van de periode automatisch verlengd totdat het actief wordt beëindigd. Om de dienst te gebruiken, moet u over internettoegang en een compatibel apparaat in de vorm van een computer of smartphone beschikken, en moet u ons een actuele, geldige en erkende betalingsmethode verstrekken die u altijd kunt bijwerken. Tenzij je het lidmaatschap opzegt vóór de factuurdatum, geef je Arono toestemming om betaling voor het lidmaatschap van de volgende periode in te houden via de opgegeven betaalmethode.

Je hebt het recht om je lidmaatschap bij Arono op elk moment te beëindigen. Houd er rekening mee dat u uw account niet sluit of uw abonnement opzegt door de app op uw smartphone te verwijderen. Deze dient u zelf actief af te sluiten en te beëindigen.

Arono behoudt zich het recht voor om op elk moment een gebruikersprofiel te weigeren of te beëindigen zonder vereiste uitleg en zonder voorafgaande kennisgeving.

Arono en onze diensten

Arono is een service die is ontwikkeld en geleverd door Able Health ApS. De dienst is online beschikbaar op Arono.nl, in de Apple App Store als "Arono" en in Google Play als "Arono". Het doel van Arono is om gebruikers te helpen naar een makkelijkere en gezondere levensstijl met een grote selectie recepten op maat van jou als gebruiker. Arono kan worden gebruikt als u wilt afvallen of een gezonde levensstijl wilt behouden.

De dienst is alleen beschikbaar voor privégebruik en is niet bedoeld voor commercieel gebruik. Onze service mag niet zodanig worden misbruikt dat Arono, onze partners of andere belanghebbenden op enigerlei wijze schade kunnen oplopen. U mag alleen de dienst gebruiken die wij in deze gebruiksvoorwaarden toestaan.

Betaling

Betaling op Arono.nl wordt mogelijk gemaakt via een veilige en versleutelde infrastructuur die eigendom is van onze betalingsprovider, Stripe. Het betalingsproces wordt 100% afgehandeld door Stripe en Arono heeft op geen enkel moment toegang tot uw betalingsgegevens.

Wanneer u zich aanmeldt via de Apple App Store of Google Play, wordt de betaling afgehandeld via hun service en zijn hun betalingsvoorwaarden in dat opzicht van toepassing.

Herroepingsrecht

Bij het abonnement van Arono zit een gratis proefperiode van 14 dagen, waarbij je Arono gratis kunt ervaren en uitproberen. Pas na afloop van de proefperiode houdt Arono de eerste betaling in. Als je je abonnement opzegt voordat het afloopt, is de proefperiode volledig gratis.

Aangezien Arono deze gratis proefperiode aanbiedt, waarin u het product volledig kunt testen en evalueren, wordt de betaling niet gerestitueerd. Als digitaal product wordt het herroepingsrecht na ingebruikname niet verleend. Dit geldt voor lidmaatschappen van alle duur. Het lidmaatschap kan op zijn vroegst geldig vanaf de volgende abonnementsperiode worden beëindigd.

Bijzondere verplichtingen en rechten van de gebruiker

De gebruiker staat er voor in dat alle door de gebruiker verstrekte gegevens juist zijn zodat Arono de juiste dienst kan leveren in de vorm van de aangeboden en betaalde diensten. Alle aan Arono verstrekte informatie wordt vertrouwelijk behandeld en Arono's aansprakelijkheid wordt afgewezen indien de verstrekte informatie onjuist is, in welk geval de gebruiker niet naar behoren wordt geïnstrueerd.

U heeft altijd het recht om te vragen welke persoonsgegevens wij van u hebben, en eventueel om ons te vragen om eventuele verouderde of onjuiste gegevens bij te werken en/of te wijzigen. Lees meer over uw rechten en mogelijkheden in ons privacybeleid.

Disclaimer voor Arono

Als gebruiker van Arono aanvaardt u dat het gebruik van de dienst op eigen risico is. De dienst wordt geleverd zonder garanties zoals deze verschijnt en zoals deze beschikbaar is. Arono garandeert niet dat de dienst en de beschikbaarheid ervan foutloos of ononderbroken zullen zijn. De service wordt continu verbeterd en onderhouden en u mag daarom continue updates verwachten. Het wordt aanbevolen om altijd de laatste bijgewerkte versie van de service te gebruiken om een optimaal gebruik te garanderen. Arono aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor fouten of weglatingen in informatie, software of andere documenten.

Bovendien wijst Arono alle garanties van enige vorm van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel af. Er is geen garantie dat de service zal voldoen aan uw eisen en verwachtingen voor het bereiken van doelen en resultaten, aangezien er geen fysieke doelen worden gesteld die uw exacte behoeften kunnen berekenen. Daarom is de service gebaseerd op een schatting. Bij uitbreiding wordt geen garantie gegeven voor de juistheid, kwaliteit en betrouwbaarheid van de verstrekte informatie.

Arono kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade en gevolgschade veroorzaakt door het gebruik van onze service. Dit is echter vrijgesteld in geval van opzet of grove schuld.

U stemt ermee in het Bedrijf, zijn werknemers en zakenpartners te vrijwaren van en schadeloos te stellen voor enigerlei aansprakelijkheid, schade, verlies, claim en kosten van welke aard dan ook.

Contact

Onze communicatie met u vindt plaats via e-mail en berichten die te vinden zijn op Arono.nl en in de mobiele app. Als u geen meldingen op uw smartphone wilt ontvangen, kunt u deze service op elk gewenst moment uitschakelen. U kunt zich ook afmelden voor de e-maillijst als u geen promotionele e-mails meer wilt. Houd er echter rekening mee dat u via uw e-mailadres nog steeds antwoorden ontvangt op uw vragen en verzoeken die naar onze klantenondersteuning zijn gestuurd.

Als je meer informatie, antwoorden op vragen of iets anders wilt, neem dan contact op met Arono. Onze klantenservice is beschikbaar op het e-mailadres support@arono.nl. De wachttijd kan variëren, maar wordt zo snel mogelijk beantwoord.

Wijziging gebruiksvoorwaarden

Het kan nodig zijn om de Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd bij te werken. Arono behoudt zich daarom het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment te wijzigen. We raden u aan onze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig te lezen voordat u een gebruikersaccount bij ons registreert, en dat u altijd controleert op nieuwe wijzigingen. De laatste versie van de gebruiksvoorwaarden van Arono zal altijd beschikbaar zijn op onze website en in de app.

Deze gebruiksvoorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 21 mei 2018.